Voucher

ĐIỀU KIỆN MUA PHIẾU MUA HÀNG

Phiếu được bán tại hệ thống CH Bejo toàn quốc

Không sử dụng Phiếu Mua Hàng để mua Phiếu Mua Hàng

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG PHIẾU MUA HÀNG

Được áp dụng tại hệ thống cửa hàng Bejo toàn quốc, không áp dụng mua hàng online

Phiếu Mua Hàng có giá trị thanh toán như tiền mặt, được kết hợp với các hình thức thanh toán khác khi mua sản phẩm tại cửa hàng.

Phiếu Mua Hàng chỉ được sử dụng cho 01 lần thanh toán.

Phiếu Mua Hàng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

Không hoàn lại tiền thừa của Phiếu Mua Hàng sau khi thanh toán.

Hình thức tích lũy điểm được áp dụng khi sử dụng Phiếu Mua Hàng để thanh toán.

Phiếu được áp dụng cùng Chương trình khuyến mãi khác

Phiếu Mua Hàng hợp lệ khi có dấu và chữ ký Bejo

Bejo có quyền từ chối thanh toán nếu Phiếu Mua Hàng bị rách hoặc mã code không còn nguyên vẹn.

Trong mọi trường hợp quyết định của Bejo là quyết định cuối cùng.

Lưu ý:

Hạn sử dụng: 3 tháng

Phiếu Mua Hàng không áp dụng xuất hóa đơn VAT